MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 14. června 2024

POZVANÉ SÚBORY 2023

Folklórny súbor DUNAJEC, Olomouc, Česká republika
Folklórny súbor PÚČIK, Brno, Česká republika
Folklórny súbor ŠMYKŇA, Ostrava, Česká republika
Folklórny súbor ŠARVANCI, Praha, Česká republika
Folklórny klub FOGÁŠ, Ostrava, Česká republika

Folklórny súbor KRTÍŠAN, Veľký Krtíš, Slovensko
Folklórna skupina BAŽALIČKA, Príbelce – Plachtince, Slovensko
Ženská spevácka skupina HRUŠOV, Hrušov, Slovensko
Terchovská muzika TIBORA MAHÚTA, Žilina, Slovensko

TRIO KANTAR, Praha, Česká republika
Ukrajinský folklórny súbor KUPAVA, Brno, Česká republika

Folklórny súbor Kultúrno osvetového spolku JEDNOTA, Hložany, Srbsko
Folklórny súbor MORENA, Londýn, Veľká Británia
Citarový súbor STRAPCE, Békešská Čaba, Maďarsko

Detský folklórny súbor STAVBÁRIK, Žilina, Slovensko
Detská folklórna skupina RAGAČINKA, Hrušov, Slovensko
Dětský valašský soubor MALÁ RUSAVA, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Dechová hudba VALAŠKA, Valašské Klobouky